Registrácia

Strelecký klub v Bratislave – Bullseye Defense Club

Podmienky získania členstva v športovo streleckom klube Bullseye Defense Club, ďalej už len ako „Bullseye“.

1. KONTAKTOVANIE ZDRUŽENIA “ZÁUJEM O ČLENSTVO“

Žiadateľ nás kontaktuje telefonicky na čísle +421 911 503 573 alebo emailom bullseye@bullseye.sk. Do predmetu emailu prosím uveďte “Záujem o členstvo”.

Poznámka: V emaily nie je povinnosť uviesť Vaše telefónne číslo, ale jeho uvedenie značne urýchli vyhodnotenie Vašej žiadosti.

2. PODANIE ŽIADOSTI

So žiadateľom vyplníme potrebné údaje pri osobnom stretnutí. V prípadne ak je žiadosť zaslaná elektronicky, je potrebné aby žiadateľ zaslal riadne vyplnené údaje, ktoré sú potrebné pre udelenie členstva (všetko potrebné sa dozviete počas telefonátu alebo dostanete pokyny v odpovedi na Váš email).

UPOZORNENIE:

Žiadateľ poskytnutím svojich osobných údajov, ktoré su potrebné pre vytvorenie členstva, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona „č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ za účelom registrácie v združení a administratívnych úkonov spojených s členstvom v združení po dobu trvania členstva, v súlade s metodickými usmerneniami spracovávania osobných údajov združenia.

UPOZORNENIE pre nedržiteľov zbrojného preukazu (ďalej len „osoba bez ZP“):

  • osoba bez ZP musí mať minimálne 18 rokov a musí mať pri sebe občiansky preukaz
  • osoba bez ZP, mladšia ako 18 rokov, musí mať súhlas svojho zákonného zástupcu.
  • Osobám mladšim ako 12 rokov v zmysle zákona nemôžeme umožniť streľbu
  • ak bude chcieť osoba bez ZP vykonávať streľbu, musí pri návšteve strelnice dodržiavať pravidlá strelnice, bezpečnosti a pokyny inštruktora
  • ak bude chcieť osoba bez ZP vykonávať streľbu, musí mať na každej strelnici zodpovedný doprovod, ktorý je držiteľom zbrojného preukazu a je členom Bullseye Defense Club
  • osoba bez ZP bude môcť strieľať len pod dozorom (t. j. zodpovedný doprovod musí byť vždy pri streľbe pri nej, POZOR strieľať smie len jeden)
  • osoba bez ZP pri sebe nesmie mať strelnú zbraň ani strelivo
  • ak bude na strelnici viac členov vykonávajúcich streľbu a osoba bez ZP nebude vykonávať streľbu, bude sa musieť v rámci bezpečnosti pohybovať mimo priestorov vyhradených na streľbu (situáciu posúdi inštruktor alebo správca)
  • osoba bez ZP sa samostatne nebude môcť zúčastňovať streleckých súťaží určených pre držiteľov ZP (t. j. ako strelec) organizovaných združením Bullseye Defense Club, avšak môže sa zúčastniť klubových súťaží, ktoré budú výslovne určené pre nedržiteľov ZP

3. VYBAVENIE ŽIADOSTI

Žiadateľ bude kontaktovaný v čo najkratśom čase, a to e-mailom alebo telefonicky.

O prijatí za člena združenia rozhoduje najvyšši orgán združenia. Po schválení o prijatí do Bullseye Defense Club, je uchádzač informovaný telefonicky alebo emailom a je povinný uhradiť členský príspevok podľa inštrukcií, a to najneskôr do 3 (slovom troch) pracovných dní od oznámenia o prijatí.

Po registrácii do združenia obdrží nový člen „potvrdenie o členstve”, ktoré je potrebné odovzdať príslušnému okresnému riaditeľstvu policajného zboru (OR PZ) podľa miesta trvalého bydliska člena, a to do 7 dní.

4. DORUČENIE

Potvrdenie o členstve je možné prebrať osobne po predošlej dohode alebo zaslať poštou.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Členský príspevok je platný vždy na jeden kalendárny rok.

Od 1.11. daného roku registrujeme členov už na nadchádzajúci kalendárny rok.

5. Spôsob úhrady a výška členského poplatku

Výška členského poplatku je 20€ na kalendárny rok a je nemenná až do odvolania.

O prípadnej zmene výšky členského poplatku bude každý člen informovaný na emailovú adresu, ktorú uviedol na prihláške.

Členský poplatok je možné uhradiť osobne v hotovosti pri prevzatí potvrdenia o členstve

alebo

platbou prevodom na náš bankový účet SK0683300000002501885483, Fio banka a.s

Pri platbe na bankový účet uveďte prosím do poznámky Vaše meno, priezvysko a text „členský poplatok“ pre lepšiu identifikáciu platby.

Konečný termín pre zaplatenie členského na nasledujúci kalendárny rok je 31.12.

Potvrdenie o členstve vystavíme až po úspešnom pripísaní platby na účet.